(+420) 770 129 755 spc@spc-mecholupy.cz

     Doporučení podpůrných vzdělávacích opatření na všech stupních škol

  • Podpora je určena všem žákům, kteří mají obtíže ve vzdělání, od mírných až po ty závažné.
  • Podpůrná opatření jsou poskytována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Na podpůrná opatření má právo žák bezplatně.
  • Poradenské zařízení zajišťuje stupeň 2-5.
  • Podpůrná opatření poskytuje poradenské zařízení na žádost zákonných zástupců a doporučení školy