(+420) 770 129 755 spc@spc-mecholupy.cz

Poradenství pro děti

Speciálně pedagogické centrum Měcholupy u Žatce poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás, abychom pomáhali.

Profesionální péče

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb pomáháme dětem a žákům jak s vadami řeči, tak s mentálním postižením. Náš pedagogický personál bude odborně přistupovat ke všem individuálně.

Služby psychologa

Komplexní, kontrolní nebo cílená psychologická diagnostika a psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání.

Aktuální informace:

Do prostor SPC přichází klient v doprovodu 1 zákonného zástupce a pouze bez příznaků respiračního onemocnění.

Před vstupem rodič podepisuje čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a klientovi bude změřena teplota.

Děkujeme za pochopení.

Od 18.11.2020 se budou na všech pracovištích SPC vykonávat pouze vyšetření, ambulantní logopedické a speciálně pedagogické intervence.

Návštěvy pracovníků v MŠ a ZŠ v rámci zajištění logopedické péče jsou prozatím pozastaveny.

Těší se na vás pracovnice SPC.

Ke stažení – Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020

SPC – všechna detašovaná pracoviště – pracují v omezeném režimu. Do odvolání jsou zrušeny logopedické a speciálně pedagogické intervence.

V současné době jsou realizována pouze nezbytně nutná vyšetření – speciálně pedagogická a psychologická – v souvislosti s realizací podpůrných opatření ve školských zařízení, popř. vyšetření z jiných závažných neodkladných důvodů.

Rodiče klientů se mohou telefonicky spojit s logopedy/speciálními pedagogy a konzultovat další postupy logopedické/speciálně pedagogické intervence.

V případě uvolňování vládních nařízení budou zákonní zástupci kontaktováni s nabídkou nových termínů intervencí.

Podle potřeby lze všechny pracovníky telefonicky kontaktovat v době od 8h – 15h.

Pracovníci SPC přejí všem pevné zdraví a těší se na brzké shledání v lepších časech. Spolu to zvládneme!“

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti a mládež s vadami řeči.
Speciálně pedagogické centrum (SPC) Měcholupy u Žatce poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních a ostatním subjektům (např. OSPOD, dětský psychiatr, neurolog aj.). Školské poradenské zařízení poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, s případným doporučením škol nebo školských zařízení na území Ústeckého kraje. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce s vadami řeči.
Služby jsou poskytovány ambulantní formou a v terénu návštěvami v rodinách, mateřských školách, školách a školských zařízeních.
Kdo jsou naši klienti:

  • děti předškolního věku (cca 3 – 6 let)
  • děti a žáci školního věku (6 – 15 let)
  • žáci středních škol

     Poskytované služby