(+420) 770 129 755 spc@spc-mecholupy.cz

Poradenství pro děti

Speciálně pedagogické centrum Měcholupy u Žatce poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás, abychom pomáhali.

Profesionální péče

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb pomáháme dětem a žákům jak s vadami řeči, tak s mentálním postižením. Náš pedagogický personál bude odborně přistupovat ke všem individuálně.

Služby psychologa

Komplexní, kontrolní nebo cílená psychologická diagnostika a psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání.
Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti a mládež s vadami řeči.
Speciálně pedagogické centrum (SPC) Měcholupy u Žatce poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních a ostatním subjektům (např. OSPOD, dětský psychiatr, neurolog aj.). Školské poradenské zařízení poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, s případným doporučením škol nebo školských zařízení na území Ústeckého kraje. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce s vadami řeči.
Služby jsou poskytovány ambulantní formou a v terénu návštěvami v rodinách, mateřských školách, školách a školských zařízeních.
Kdo jsou naši klienti:

  • děti předškolního věku (cca 3 – 6 let)
  • děti a žáci školního věku (6 – 15 let)
  • žáci středních škol

     Poskytované služby