(+420) 770 129 755 spc@spc-mecholupy.cz

     Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení

Poskytujeme poradenské služby dětem, žákům a studentů s narušenou komunikační schopností, lehkým mentálním postižením a tělesným postižením, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům ve školských zařízení.